Stuteriet

         

Lövsta Stuteri har sin verksamhet förlagd till lantbruket Övre Lövsta, vackert beläget på en drumlinås, strax öster om Fjugesta och cirka 2 mil sydväst om Örebro.

Lantbruket drivs av Ove Karlsson. Det består av ca. 500 Ha odlad mark och 300 Ha skog. Spannmål, skogsbruk och vall är gårdens huvudnäringar.

Uppfödning av travhästar bedrivs i liten skala och målsättningen är att våra hästar ska hålla högsta kvalitet vad gäller såväl härstamning som utfodring och skötsel. Ansvar och ärlighet inför våra köpare är för oss en självklarhet.

Stallet är nyrenoverat med stora ljusa fölboxar.

Vi lägger ner mycket tid på hantering av fölen vilket är möjligt när antalet inte är så stort. Hästarna vistas ute hela dagarna och de avvanda fölen går i stora hagar..

Allt grovfoder, havre och ströhalm produceras på gården vilket ger bra kontroll på kvalitet. Grovfoder är basen i utfodringen och noggranna foderstater görs med utgångspunkt från Grovfodrets kvalitet.

Vår åsikt är att grunden för hållbarhet läggs med hästens utfodring och den startar redan på fosterstadiet. Våra hästar har fri tillgång på Grovfoder av bra kvalitet som är anpassad för avelsston och föl. Vi kompletterar med Kraftfoder men använder inga för hästen onaturliga s.k. "undermedel".

Hästarna har god tillgång till bra och stora beten under hela säsongen.

Gysta Övre Lövsta 5354, 716 92 Fjugesta
Tel. 0585-10127, 070-6756222